مهربانی و مهرورزی نشانه بلوغ روحی است.
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی